Hoppa direkt till innehållet

Tänk på det här när du ska klimatsäkra bostaden

3 min · Publicerad 2023-11-01

Klimatförändringarna har medfört en ökad risk för översvämning och kraftig storm. I takt med det växande intresset för att klimatsäkra bostaden, funderar många på hur de själva kan stärka sitt hem. Patrik Sandesjö, grundare av Besiktningsföretaget, tipsar om vad du bör tänka på.

De konstant föränderliga klimatförhållandena kräver ständigt uppdaterade regler och standarder för att säkerställa att bostäder är byggda och underhållna på ett sätt som skyddar dem mot de nya och växande klimatriskerna. Konsekvenserna av att inte följa dessa, kan ge allt från böter till förlorade försäkringsförmåner. Innan du köper ett hus är det därför viktigt att du ställer frågor till mäklaren om husets historia och eventuella tidigare skador. Om du ska klimatsäkra ditt nuvarande hus kan det vara en god idé att prata med den tidigare husägaren så att du vet vad som tidigare har gjorts på huset.

– Olika delar av landet står inför olika utmaningar så viktigt är att först fastslå vilka hot just ditt hus står inför. För att underlätta för försäkringsbolag och kommunen är det viktigt att man gör en genomgång av sitt hus för att kartlägga eventuella brister. I längden är det alltid billigare med förebyggande åtgärder än att drabbas av en skada, säger Patrik Sandesjö.

Byggbolagens roll och ditt ansvar

Byggbolag har ansvar för att uppfylla byggstandarder, medan du som ägare ansvarar för att underhålla och anpassa ditt hem i förebyggande syfte. Viktiga åtgärder inkluderar dränering, tomtutformning och takkontroll. Kostnaderna varierar beroende på husets specifika behov och vilken åtgärd du väljer att investera i.

– Stormen Hans, som drabbade bland annat Sverige sommaren 2023, och efterföljderna av det är något vi dessvärre kommer att se mer av i framtiden. Det är viktigt att du säkerställer att du har en välfungerande dränering och se även över hur din tomt är utformad. Många hus riskerar fuktskador på grund av att marken sluttar in mot huset, vilket driver på vattenflöde mot huset vid kraftigt regnfall.

Våga ta hjälp av experter

Du kan själv granska enklare aspekter som stuprör och dränering, men det är ofta nödvändigt att anlita en besiktningsman för en mer djupgående bedömning. För större projekt är professionell hjälp avgörande.

– En besiktningsman kan komma ut i ett tidigt skede och identifiera potentiella risker med huset och komma med förslag på adekvata åtgärder. Besiktningsmannen kan även utföra genomgående fuktmätningar i husets riskkonstruktion för att säkerställa att det inte finns pågående fuktskador som inte ögat kan se.

Bidrag och försäkringsförmåner

Flera kommuner erbjuder ekonomiskt stöd och bidrag för klimatsäkerhetsåtgärder. Kontakta därför din kommun för information om eventuella bidrag som kan hjälpa till att täcka kostnaderna. Försäkringsbolag uppskattar när husägare tar proaktiva åtgärder för att skydda sina hem mot klimatrelaterade skador.

– Att genomföra åtgärder för att eliminera risker kopplade till klimatförändringar kan även påverka din hemförsäkringspremie positivt.

Att vara noggrann med försäkringsskydd, underhåll och förebyggande åtgärder kan hjälpa dig att undvika problem när ditt hus drabbas av skador till följd av kraftigt regnfall, storm eller översvämningar. Det är också viktigt att ha en översvämningsförsäkring om du bor i ett område med översvämningsrisk.

Hur du skyddar fönster och dörrar inför oväder:

 • Se till att ramar och tätningar är i gott skick.
 • Använd stormluckor eller transparenta fönsterfilmer.
 • Installera permanenta fönsterskydd för extra skydd.
 • Överväg uppgradering till stormsäkra fönster och dörrar.
 • Kontrollera att tätningar och lås är ordentligt åtdragna för att förhindra vattenintrång.

Expertens tips inför klimatsäkring av hus

 • Klimatrisker varierar beroende på var i landet man bor, så identifiera hoten som är mest relevanta för din region. Kontakta därför kommunen du bor i och försäkra dig om vad som gäller dig.
 • Granska de områden runt och under ditt hus som är mest utsatta, som marken runt huset och delar av huset som ligger under mark. Om du upptäcker brister, åtgärda dem i tid.
 • Håll tak och fönster i gott skick för att klara kraftiga stormar. Se till att taket är ordentligt förseglat och att fönster och dörrar är väl skyddade mot vind och regn.
 • Säkra din källare genom att överväga dräneringslösningar, som brunnar eller vattenpumpsystem.
 • Se till att ditt hus har en välfungerande dränering som avrinningsvägar från huset, att stup- och dräneringsrör samt brunnar rensas och är i gott skick.
 • Följ lokala föreskrifter och byggstandarder och se till att inte leda dagvatten från ditt hus in i spillvattensystemet, då det kan orsaka problem för dina grannar.
 • Om du bor i ett område som är särskilt utsatt för översvämningar kan du överväga att installera översvämningsskydd som sumppumpar, backventiler och höjd elutrustning för att minska risken för skador.
Patrik Sandesjö står glad i en trappa, iförd vit pikétröja och mörk gubbkeps.
Om experten

Patrik Sandesjö är grundare till Besiktningsföretaget. Besiktningsföretaget erbjuder omfattande besiktningstjänster 

och expertis för att säkerställa kvalitet och säkerhet i olika byggprojekt.
www.besiktningsföretaget.se

Funderar du på att renovera bostaden

Att använda sparade pengar för att finansiera hela eller delar av köpet är ett bättre alternativ än att låna pengar. Är det till och med så att du kan vänta med köpet tills du sparat ihop till det som behövs?

Om du ändå behöver ta ett privatlån så jämför först olika långivare för att se vilket lån som blir förmånligast för dig och tänk på att aldrig låna mer pengar än du behöver.

Läs om vårt renoveringslån

Lånet ges ut av SEB Kort Bank AB med 6.25 % - 16.50 % rörlig årsränta. Om vi utgår från en exempelränta på 9.29 % blir den effektiva räntan 9.70 % för ett annuitetslån på 120 000 upplagt på 8 år (96 återbetalningstillfällen), med en uppläggningsavgift på 0 kronor. Vid oförändrad ränta skulle det totala beloppet att betala bli 170 496 kronor. Det innebär en månadskostnad på 1 776 kronor. Uppdaterat 02/2024.

Fler tips

Så renoverar du med hållbarhet i fokus

Lästid: 3 min · Publiceringsdatum: 2024-01-29

Så renoverar du med hållbarhet i fokus

Att renovera sitt hem är inte bara ett estetiskt val utan även en strategisk investering för att öka värdet över tid. Marielle Jungerup, mäklare på Bjurfors, delar sina bästa tips på hur du kan renovera med både stil och långsiktighet i åtanke, samtidigt som du tar hänsyn till miljövänliga alternativ.

Kategorier: Renovering

Lästid: 3 min · Publiceringsdatum: 2023-11-29

Tipsen inför en FTX installation

Med stigande energikostnader så letar allt fler bostadsägare efter smarta lösningar som gynnar både miljön och ekonomin. Ett alternativ som blir alltmer populärt är FTX ventilation. Thomas Oltnäs, på Swegon, tipsar om vad du bör tänka på innan du installerar FTX aggregat.

Kategorier: Energi Renovering

Tänk på det här när du ska klimatsäkra bostaden

Lästid: 3 min · Publiceringsdatum: 2023-11-01

Tänk på det här när du ska klimatsäkra bostaden

Klimatförändringarna har medfört en ökad risk för översvämning och kraftig storm. I takt med det växande intresset för att klimatsäkra bostaden, funderar många på hur de själva kan stärka sitt hem. Patrik Sandesjö, grundare av Besiktningsföretaget, tipsar om vad du bör tänka på.

Kategorier: Renovering