Priser och villkor

Priser och villkor

Här hittar du aktuella räntor, priser och villkor för vårt privatlån.

Rörlig ränta Ja
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr
Autogiroavgift 0 kr
Dröjsmålsränta Gällande Årsränta + 8%
Förseningsavgift 100 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassokravsavgift 180 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Dröjsmålsränta vid inkasso Gällande Årsränta + 3%
Lånebelopp 10 000 – 350 000 kr
Återbetalningstid 1 - 10 år
Årsränta 3,80% – 11,10%
Effektiv ränta Vid lån på 100 000 kr under 6 år med årsränta på 5,10 % blir effektivräntan 5,23 %

Allmänna villkor (pdf)