Priser och villkor

Priser och villkor

Här hittar du aktuella räntor, priser och villkor för vårt privatlån.

Rörlig ränta Ja
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr
Autogiroavgift 0 kr
Dröjsmålsränta Gällande Årsränta + 8%
Förseningsavgift 0 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassokravsavgift 180 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Dröjsmålsränta vid inkasso Gällande Årsränta + 3%
Årsränta 5.75 % – 15.90 %
Effektiv ränta

Vid lån på 95 000 kr under 5 år med årsränta på 6,0 % blir den effektivräntan 6,17 %

Allmänna villkor (pdf)