Priser och villkor

Priser och villkor

Här hittar du aktuella räntor, priser och villkor för vårt privatlån.

Rörlig ränta Ja
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr
Autogiroavgift 0 kr
Dröjsmålsränta Gällande Årsränta + 8%
Förseningsavgift 0 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassokravsavgift 180 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Dröjsmålsränta vid inkasso Gällande Årsränta + 3%
Årsränta 4,95% – 12,90%
Effektiv ränta Vid lån på 120 000 kr under 6 år med årsränta på 5,20% blir effektivräntan 5,33%

Allmänna villkor (pdf)