Överväger du fjärrvärme? Så här går det till!

2 min · 2023-09-12

Fjärrvärme har blivit alltmer populärt på grund av höga elpriser. Som följd letar både företag och privatpersoner efter alternativa uppvärmningslösningar. Fredrik Edlund, enhetschef på Mälarenergi i Västerås, delar sina tips för en smidig övergång.

Intresset för fjärrvärme ökade ordentligt under 2021 och nådde sin höjdpunkt 2022. Ökningen beror framför allt på höga elpriser och osäkerheten kring dem.

– Många privatpersoner byter från elvärme till fjärrvärme på grund av detta. Även stora kunder har visat intresse för att ansluta sig till fjärrvärmenätet, delvis på grund av ekonomin men också på grund av pålitlig leverans och miljöfördelar.

Innan elprisändringarna fanns även andra faktorer, som behovet av anpassning till elbilar, något som då påverkade valet av att gå över till fjärrvärme.

– Innan den stora elprissvängningen såg vi att de äldre villakvarteren inte elnätsmässigt är dimensionerade efter att hushållen både har en elbaserad värmelösning, samt en elbil, och då såg vi nya kunder på grund av det.

Fördelarna och nackdelarna med fjärrvärme

Enligt Fredrik har fjärrvärme flera fördelar: det möjliggör återanvändning av samhällets resurser, är leveranssäkert och är enkelt att hantera. Dessa parametrar gör fjärrvärme till en pålitlig och hållbar uppvärmningslösning.

Det är dock viktigt att lyfta att fjärrvärmeproduktion är beroende av samhällets avfall samt restprodukter och att fjärrvärmenät tyvärr inte är tillgängligt överallt.

– För att möjliggöra en övergång till fjärrvärme krävs det att din bostad är nära ett fjärrvärmenät samt har ett vattenburet värmesystem.

För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till ett fjärrvärmenät måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på orten.

Prisläge och anslutningsmöjligheter

Priset för fjärrvärme skiljer sig beroende på var i Sverige du är bosatt, då anläggningar och bränslen på orter varierar. För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till ett fjärrvärmenät måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på orten.

– Orter med kraftvärmeproduktion, det vill säga, samtidig produktion av el och fjärrvärme, kan i regel hålla lägre priser och ännu lägre om det finns inslag av spillvärme som tillskott till nätet.

Experten beskriver stegen för hur du ansluter din bostad till fjärrvärmesystem

Oavsett om man är en privatperson eller ett företag är det viktigt att kommunicera och samarbeta nära med det lokala fjärrvärmebolaget för att säkerställa att processen går rätt till. 

  1. Säkerställ att din bostad har ett vattenburet värmesystem. Det är en förutsättning för att kunna ansluta till ett fjärrvärmenät.
  2. Ta kontakt med ditt lokala fjärrvärmebolag för att diskutera möjligheterna för anslutning. De kan förklara processen, kostnader och fördelar med att ansluta sig till deras system.
  3. Fjärrvärmebolaget kommer därefter sannolikt genomföra ett platsbesök för att bedöma vilka anpassningar som behöver göras inomhus och utomhus.
  4. Fjärrvärmebolaget ger dig en offert som inkluderar kostnaderna för anslutning, eventuella förberedelser som behöver göras, och de månatliga avgifterna för fjärrvärme.
  5. Om du tidigare har en egen uppvärmningsanläggning behöver denna avvecklas eller tas bort på ett korrekt sätt innan den nya fjärrvärmeanläggningen kan installeras.
  6. När alla förberedelser är klara kommer fjärrvärmebolaget att installera den nya fjärrvärmeanläggningen i din bostad.
  7. Efter installationen testas och justeras anläggningen för att säkerställa korrekt funktion. Detta inkluderar att balansera värmeutdelningen och säkerställa att temperaturen är optimal i hela huset.

Det här är fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod för att värma hus och leverera varmt vatten. I stället för att ha egna pannor, får du värmen från en central plats utanför bostaden, via isolerade rör. Det sparar energi och är bra för miljön eftersom det används förnybara källor som biomassa.

 

Om experten:

Fredrik Edlund är enhetschef på Mälarenergi som med hållbara produkter och tjänster

bidrar till minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle. https://www.malarenergi.se/

Fler tips!

Tips om du funderar på solceller

Tips på hur du förbereder inför solceller