Hoppa direkt till innehållet

Spendwise

Information inför ansökan

Kreditgivare är SEB Kort Bank AB, org.nr 556574-6624, (”SEB Kort”). SEB Kort är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

SEB Kort är ansvarig för behandlingen av kundens personuppgifter när våra tjänster används.

Kreditprövning och information om automatiserat beslutsfattande

Kreditprövningen är till för att kontrollera kundens förmåga att betala tillbaka lånet. Det gör vi genom att titta på uppgifter som till exempel inkomst, skuldsättning och eventuella betalningsanmärkningar. I samband med kreditprövningen hämtar vi in uppgifter genom en kreditupplysning från UC AB och SEB. Även uppgifter som kunden lämnar vid ansökningstillfället använder vi i bedömningen, liksom uppgifter om hur kunden har skött eventuella existerande engagemang hos SEB Kort. Har kunden redan krediter inom SEB-koncernen kan detta också påverka vår bedömning.

Kreditprövningen avgör om lånet kunden ansökt om blir beviljat eller inte. Beslut om beviljande eller avslag på ansökan är automatiserat och baserar sig på förutbestämda parametrar och den information som kunden lämnat i kombination med uppgifter inhämtade från tredje part. Om ansökan beviljas gäller erbjudandet i trettio dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att återkalla ett erbjudande fram till dess att kunden har signerat skuldebrevet.

I samband med kreditprövningen kommer kunden bli föremål för profilering samt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 i GDPR. Om kunden har frågor kring eller synpunkter på den automatiserade behandlingen eller bestrider beslutet ber vi att kunden kontaktar vår kundservice på 08-14 68 95.

Läs mer om

Hur vi behandlar personuppgifter

Hur vi använder kakor